چرا باید از وقت کشی دست برداشت؟

articleImg مهارت‌های سازمانی و مدیریت زمان برای موفقیت شما ضروری است. مدیریت زمان تنها یک انتخاب است، اینکه چطور وقت خود را سپری کنید تصمیم با خودتان است. 

اطلاعات بیشتر

شش راهکار برای جلوگیری از حواس پرتی در سخنرانی

articleImg برای موفقیت در یک سخنرانی، دانستن راه‌های جلوگیری از حواس پرتی بسیار مهم است. در هنگام سخنرانی یا مصاحبه یک به یک با افراد و یا هنگامی که با گروهی توسط فیسبوک به صورت آنلاین صحبت می‌کنید،حواس پرتی به راحتی رخ می‌دهد. 

اطلاعات بیشتر

پنج راه هدف گذار مالی قابل دسترس

articleImg

هدف گذاری مالی کاری دشوار است. دانستن اینکه از کجا باید شروع کنید بسیار دشوار است. با پیروی از این 5 مرحله‌ در هدف گذاری مالیتان، به توانایی‌های خوتان پی ببرید و رشد در بخش مالی زندگیتان را تجربه کنید.

اطلاعات بیشتر